Parts of Wagyu

Parts of Wagyu Beef

Ribloin
คือ เนื้อซี่โครง เป็นส่วนที่อยู่ถัดจากเนื้อวัวส่วน Chuck เป็นเนื้อส่วนที่มีความหนามากที่สุด มีไขมันแทรกในเนื้อมาก
นิยมนำไปทำอาหารประเภท :Steak/Shabu-Shabu/Barbecue/Sukiyaki

Sirloin

คือ เนื้อวัวส่วนสันนอก คล้ายกับเนื้อสันใน อยู่ถัดจากส่วน Ribloin ซึ่งถูกจัดให้เป็นส่วนที่มีคุณภาพสูง เป็นเนื้อส่วนที่นุ่มและชุ่มฉ่ำมาก เหมาะสำหรับนำไปทำ Steak มากที่สุด
นิยมนำไปทำอาหารประเภท :Steak/Barbecue/Sukiyaki/Shabu-Shabu/Roast Beef

Fillet

คือ เนื้อสันใน เป็นส่วนที่อยู่ในเนื้อสะโพก เนื้อส่วนนี้มีความละเอียด ไม่มีไขมัน แต่มีความนุ่ม
เป็นส่วนที่มีอยู่เพียง 2% จึงทำให้เป็นส่วนที่แพงที่สุด ส่วนนี้เป็นส่วนที่ต้องรักษาอย่างดี เนื่องจากสีของเนื้อจางลงได้ง่าย
นิยมนำไปทำอาหารประเภท :Steak/Barbecue/ Roast Beef

Chuck Roll

คือ เนื้อส่วนที่ยาวตั้งแต่ไหล่ถึงหลัง มีไขมันแทรกปานกลาง ทำให้เนื้อมีความนุ่ม เป็นส่วนที่ตัดสไลด์นำไปทำ Shabu Shabu
นิยมนำไปทำอาหารประเภท : Shabu-Shabu/Sukiyaki/Yakiniku