Hokkaido Soft Serve IceCream

เพื่อส่งมอบฮอกไกโดซอฟต์ครีมที่แสนอร่อยให้กับคนไทย

ซอฟต์มิกซ์ของเราถูกผลิตขึ้นที่โรงงานบนเนินเขาอันสวยงาม ที่ซึ่งหันหน้าไปทางช่องแคบสึงารุ ในเมืองฮาโกดาเตะ จังหวัดฮอกไกโด

วัวที่มีสุขภาพที่ดี ได้ถูกเลี้ยงดูอย่างอิสระในดินแดนทางตอนเหนืออันงดงาม จากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่เฝ้าดูแลเลี้ยงดูเป็นอย่างดีมาอย่างยาวนาน

จากแหล่งธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของฮอกไกโด ผสานกับการดูแลเป็นอย่างดีจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จนเกิดเป็น Hokkaido Soft Mix ที่เต็มไปด้วยรสชาติของนมวัวอย่างแท้จริง

ความใส่ใจในคุณภาพ

• การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

ด้วยความร่วมมือกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โรงงานผู้ผลิตมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของน้ำนมดิบอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้นไป อีกทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพของโรงงาน รวมถึงการจัดการด้านสุขอนามัยของฟาร์มเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

 

• อาหารจากธรรมชาติ

อาหารของโคนม คือธัญพืชที่ปราศจากการดัดแปลงพันธุกรรมและปราศจากสารการใช้ยาฆ่าแมลงหลังจากการเก็บเกี่ยว

 

• การฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิต่ำที่ไม่ทำให้สูญเสียรสชาติ

เนื่องจากเราต้องการคงคุณค่าและรสชาติดั้งเดิมไว้ จึงใช้กระบวนการ Pasteurization โดยใช้กรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิต่ำ (Low Temperature Long Time : LTLT) ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที